New Black Poppy Scarf

New Black Poppy Scarf

£9.99Price

Bold red poppy print on black background

185cm x 70cm

100% Polyester